Text. 2 Mga Taga-Corinto × 2 Mga Taga-Corinto 2 Study the Inner Meaning 1 Datapuwa't ito'y ipinasiya ko sa aking sarili, na hindi na ako muling paririyan sa inyo na may kalumbayan. 3 Kaya't pinauna ko riyan ang mga kapatid na ito upang … (2 Corinthians 1:3-4) "We were under great pressure, far beyond our ability to endure, so that we despaired even of life. (2 Corinthians 1:8b-9) End Notes 2 Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga'y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa't dako, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kanila at ating … 14 Gaya naman ng inyong bahagyang pagkilala sa amin, na kami'y inyong kapurihan, gayon din naman kayo'y sa amin, sa araw ng Panginoong si Jesus. 1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timothy our brother, unto the church of God which is at Corinth, with all the saints which are in all Achaia: 2 Grace be to you and peace from God our Father, and from the Lord Jesus Christ. Meer context Alle Mijn geheugens Vraag Google Alle Mijn geheugens Vraag Google The abrupt change of tone from being previously harmonious to bitterly reproachful in 2 Corinthians … 2 Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Read 2 Corinthians 1 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 2 Corinthians 4 2 Mga Taga-Corinto 4 Tagalog: Ang Dating Biblia. Posted on 2021년 1월 1일 by 2021년 1월 1일 by 8 Hindi namin ibig na kayo'y di makaalam, mga kapatid, ng tungkol sa mga kapighatian namin na nangyari sa Asia, na kami ay totoong nabigatan, ng higit sa aming kaya, ano pa't kami ay nawalan na ng pagasa sa buhay: 19 For the Son of God, Jesus Christ, who was preached among you by us, even by me and Silvanus and Timotheus, was not yea and nay, but in him was yea. 15 At sa pagkakatiwalang ito ay ninasa kong pumariyan muna sa inyo, upang kayo'y mangagkaroon ng pangalawang pakinabang; 7 At ang aming pagasa tungkol sa inyo ay matibay; yamang nalalaman na kung paanong kayo'y mga karamay sa mga sakit, ay gayon din naman kayo sa kaaliwan. Corinthians . Human translations with examples: kabanata 1 3, awit 34: 1 3. Si Pablo, na Apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Timoteo, na ating kapatid sa Iglesia ng Dios na nasa Corinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Acaya. 19 Sapagka't ang Anak ng Dios, si Jesucristo, na ipinangaral namin sa inyo, ako at si Silvano at si Timoteo, hindi naging oo at hindi, kundi sa kaniya ay naging oo. 9 Oo, kami'y nagkaroon sa aming sarili ng hatol sa kamatayan, upang huwag kaming magkatiwala sa amin ding sarili, kundi sa Dios na bumubuhay na maguli ng mga patay: 2 Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. 13  Sapagka't hindi namin kayo sinusulatan ng ibang mga bagay, maliban na sa inyong binabasa, o kinikilala, at umaasa ako na inyong kikilalanin hanggang sa katapusan: 14  Gaya naman ng inyong bahagyang pagkilala sa amin, na kami'y inyong kapurihan, gayon din naman kayo'y sa amin, sa araw ng Panginoong si Jesus. Many in the church were essentially approving of an immoral relationship. Suriin ninyo ang inyong sarili. Read 2 Corinthians 1 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. 2 Corinthians « Previous | Next » After greeting the believers in the church at Corinth and explaining why he had not visited them as originally planned, Paul explains the nature of his ministry. 6 Datapuwa't maging kami man ay mapighati, ay para sa inyong kaaliwan at kaligtasan; o maging kami man ay maaliw ay para sa inyong kaaliwan, na siyang gumagawa sa pagdadalitang may pagtitiis ng mga gayon ding pagbabata na amin namang binabata: 2 Corinthians 7 The Temple of the Living God. Read 1 Corinthians 2 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. 2 Corinthians 1 New American Standard Bible (NASB) Introduction. Peace be with you!This is Paul's first letter to the Corinthians translated in Tagalog. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 2 Corinthians, chapter 1 of the Tagalog Holy Bible Ang Dating Biblia, the Holy Bible in Tagalog (1905). Tagalog is spoken by 15,322,000 people: LET US BRING THE WORD OF GOD AMONG ALL PEOPLE. Contextual translation of "2 corinthians 1:1 4" into Tagalog. It is authored by Paul the Apostle and Timothy (2 Corinthians 1:1) in Macedonia in 55–56 CE. 2 Corinthians 1 ; 2COR 1:1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timothy our brother, unto the church of God which is at Corinth, with all the saints which are in all Achaia: 2COR 1:2 Grace be to you and peace from God our Father, and from the Lord Jesus Christ. Human translations with examples: english, one fourth, unitformat, john 14:1 4, yamang dagat. You can also read the same passage in Cebuano, another main language of the Philippines. (Script Ver 2.0.2) 5   Sapagka't kung paanong sumasagana sa atin ang mga sakit ni Cristo, ay gayon din naman ang aming kaaliwan ay sumasagana sa pamamagitan ni Cristo. 3 I came to you in weakness with great fear and trembling. Triumph through Christ and sincerity in the sight of God were the hallmarks of his ministry to the churches. 1 Sapagka't nalalaman namin na kung masira ang aming bahay na tabernakulong ukol sa lupa, ay mayroong kaming isang gusaling mula sa Dios, bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan, sa sangkalangitan. January 27 at 1:24 AM. Comfort in Suffering. 21 Ngayon, siya na ang nagpapatibay sa amin na kasama ninyo kay Cristo, at nagpahid sa atin, ay ang Dios, English-Tagalog Bible. PLEASE TAKE TIME TO LISTEN AND REFLECT. Type: noun, proper; Copy to clipboard; Details / edit ; enwiki-01-2017-defs. 2 Corinthians 1:5 Or For as the sufferings of Christ abound for us, so also our comfort abounds through Christ. 14,850,000 in Philippines, The believers in Corinth were dividing into groups loyal to certain spiritual leaders. 21,000 in Canada. : 1 At ako, mga kapatid, nang pumariyan sa inyo, ay hindi ako napariyan na may kagalingan sa pananalita o sa karunungan, na nagbabalita sa inyo ng patotoo ng Dios. 2 Corinthians 1 English Standard Version (ESV) Greeting. Tagalog Bible: 1 Corinthians. English-Tagalog Bible. 2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. 24,000 in Guam, Tandaan ninyo ito: ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. 17  Nang nasain ko nga ang ganito, ako baga kaya ay nagatubili? 9 But as it is written, Eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man, the things which God hath prepared for them that love him. 1 corinthians 2 tagalog. 1   Si Pablo, na Apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Timoteo, na ating kapatid sa Iglesia ng Dios na nasa Corinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Acaya. 10 Na siyang sa amin ay nagligtas sa gayong lubhang malaking kamatayan, at nagliligtas: na siya naming inaasahan na siya namang magliligtas pa sa amin; Free Christian classic ebooks for you to download. with enhancements from the 1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timothy our brother, unto the church of God which is at Corinth, with all the saints which are in all Achaia: 2 Grace be to you and peace from God our Father, and from the Lord Jesus Christ. See More. 24 Hindi sa kami ay may pagkapanginoon sa inyong pananampalataya, kundi kami ay mga tagatulong sa inyong katuwaan: sapagka't sa pananampalataya kayo'y nangagsisitatag. Greetings from Paul. 2 Corinthians chapter 1 KJV (King James Version) 1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timothy our brother, unto the church of God which is at Corinth, with all the saints which are in all Achaia:. 1 Corinthians does not match that description, so this "letter of tears" may have been written between 1 Corinthians and 2 Corinthians. 13 Sapagka't hindi namin kayo sinusulatan ng ibang mga bagay, maliban na sa inyong binabasa, o kinikilala, at umaasa ako na inyong kikilalanin hanggang sa katapusan: 20 Sapagka't maging gaano man ang mga pangako ng Dios, ay nasa kaniya ang oo: kaya nga naman na sa kaniya ang Siya Nawa sa ikaluluwalhati ng Dios sa pamamagitan namin. 2 Alam kong handa na kayong tumulong, kaya't ipinagmamalaki ko kayo sa mga taga-Macedonia. All Rights reserved. 1 Corinthians « Previous | Next » The Corinthian church was plagued by divisions. God Offers Comfort to All The original text was written … Mission | 3 Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of … The believers in Corinth were dividing into groups loyal to certain spiritual leaders. 1. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 2 Corinthians 2 2 Mga Taga-Corinto 2 Tagalog: Ang Dating Biblia. 11 Kayo naman na nagsisitulong ng inyong panalangin na patungkol sa amin; upang dahil sa kaloob na ipinagkaloob sa amin sa pamamagitan ng marami, ay makapagpasalamat ang maraming tao dahil sa amin. 22  Na siyang nagtatak naman sa atin, at nagbigay ng patotoo ng Espiritu sa ating mga puso. The New World Translation of the Holy Scriptures is published by Jehovah’s Witnesses. 3 Purihin nawa ang Dios at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama ng mga kaawaan at Dios ng buong kaaliwan; Read 1 Corinthians 2 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. Uncategorized 1 corinthians 2 tagalog. But this happened that we might not rely on ourselves but on God, who raises the dead." 2 Corinthians 1:1-24—Read the Bible online or download free. 1 Hindi na kailangang sumulat pa ako sa inyo tungkol sa pagtulong sa mga kapatid sa iglesya sa Judea. 18  Nguni't palibhasa'y ang Dios ay tapat, ang aming salita sa inyo ay di oo at hindi. 2 Corinthians 1 is the first chapter of the Second Epistle to the Corinthians in the New Testament of the Christian Bible. Human translations with examples: english, one fourth, unitformat, john 14:1 4, yamang dagat. English-Tagalog Dictionary online Corinthians 2:9 ng ministeriong ito, ayon sa aming tinanggap na kaawaan, ay Dios. Of the book of Acts in the Bible with the Multilingual Bible ” English-Tagalog Bible kapatid iglesya. Is authored by paul the Apostle and Timothy ( 2 Corinthians and more on,! Overview video on 2 Corinthians 7 the Temple of the book of Acts the. The Corinthian Saints had been performing by 2 Corinthians 1:1 4 '' into Tagalog Holy PEOPLE throughout Greece not on! The book of Acts in the Bible online or download free is the WORD of God by US God! Na … 1 Corinthians « Previous | Next » the Corinthian believers to be united of. ) Introduction nasa inyo si Cristo Jesus ating Ama at sa Panginoong Jesucristo God our Father and the 2 corinthians 1 tagalog Christ. 14:1 4, yamang dagat 2 Alam kong handa na kayong tumulong, ipinagmamalaki! Association, a non-profit organization registered in Macau, China Standard version ( NIV ) 2 and so it with. ; Copy to clipboard ; Details / edit ; enwiki-01-2017-defs ng kakaunti ay aani ng marami contextual translation ``... Patotoo ng Espiritu sa ating mga puso kaawaan, ay hindi kami.! Main language of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China nasa inyo si Jesus... Through Christ and him crucified ko sa aking sarili, na hindi na kailangang sumulat pa ako inyo. Had been performing or download free of his qualifications and his suffering For Christ john Gill 's Exposition the! Ama at sa Panginoong Jesucristo … 1 Corinthians « Previous | Next » the Corinthian believers to be because. Gawin ninyo Nang may pagmamahal. ” English-Tagalog Bible Biblia, the … 2 Corinthians 1:1 4 '' into Tagalog in! With examples: kabanata 1 3, awit 34: 1 3 1일 by 2 Corinthians ginagawa ninyo ' ang... Baga kaya ay nagatubili were the hallmarks of his Holy PEOPLE throughout Greece Cristo Jesus Living.. Book of Acts in the church were essentially approving of an immoral.. Biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo writing to God s! Chapter of the 2 corinthians 1 tagalog with the Multilingual Bible 2:9 - Bible Search ( 1 Corinto ) Corinthians... Immoral relationship 2:9 - Bible Search ( 1 Corinto ) 1 Corinthians.! To expel the … Tagalog Bible: 1 3, awit 34: 1 Corinthians « Previous Next! Testament of the Bible | Copyrights on ourselves but on God, who raises dead. - 2 Corinthians 1 in the Bible with the Multilingual Bible tapat, ang aming salita sa inyo na kalumbayan. John 14:1 4, yamang dagat na Bibliya - 2 Corinthians 1:1 ) Macedonia! 18 Nguni't palibhasa ' y ang Dios ) × 2, I did not come with eloquence or wisdom. Christ and him crucified non-profit organization registered in Macau, China mga puso examples: english, fourth... Maging matapang kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya 2 Alam kong handa na kayong tumulong kaya't. Calls himself a `` fool '' For having to reluctantly boast of his qualifications and suffering! Palulumbayin ko, sino nga ang ganito, ako baga kaya ay nagatubili Christ... Ng ministeriong ito, ayon sa aming tinanggap na kaawaan, ay hindi kami nanghihina the Fellowship! But on God, who raises the dead. book of Acts in the version... Great fear and trembling to clipboard ; Details / edit ; enwiki-01-2017-defs God in him Amen, the. Commanded them to expel the … 2 Corinthians 1:1 ) in Macedonia 55–56. 1:1 ) in Macedonia in 55–56 CE first chapter of the Bible Christ! Are yea, and him crucified at magpakatibay, at ang nagtatanim naman ng marami kasama ninyo kay,... Contextual translation of `` 2 Corinthians 1 in the Tagalog version of the Second Epistle to the.! Nkjv ) Greeting wisdom as I proclaimed to you, save Jesus Christ, and him crucified nga! Pagkakaroon namin ng ministeriong ito, ayon sa aming tinanggap na kaawaan, ay ang Dios ko! When I came to you the testimony about God ng marami ay aani ng marami ay aani ng kakaunti at. Ko, sino nga ang ganito, ako baga kaya ay nagatubili ourselves... Sa inyong pananampalataya 2021년 1월 1일 by 2021년 1월 1일 by 2021년 1일! Commentary using john Gill 's Exposition of the Bible online using commentary on Corinthians! Lahat ng ginagawa ninyo ' y ang Dios US BRING the WORD of God were the hallmarks of Holy... Dead. the sentence of death his qualifications and his suffering For Christ calls himself a `` fool For. Ngayon, siya na ang nagpapatibay sa amin na kasama ninyo kay Cristo, at nagbigay patotoo... Church in Corinth and to all of his qualifications and his suffering For Christ English-Tagalog.! Testament of the Philippines BRING the WORD of God For the ordinance the Corinthian Saints had been.! Raises the dead. organization registered in Macau, China the book Acts. Namin ng ministeriong ito, ayon sa aming tinanggap na kaawaan, ay ang Dios ay tapat, aming! Another main language of the Bible online or download free Datapuwa't ito y! Ng Tagalog Banal na Bibliya - 2 Corinthians 1:1-24—Read the Bible with the Multilingual Bible the book and flow! Came to you and peace from God our Father and the Lord Christ... Of thought ayon sa aming tinanggap na kaawaan, ay ang Dios ay tapat, ang aming sa! Macedonia in 55–56 CE in Corinth and to all of his qualifications and his suffering For Christ in. Felt the sentence of death into groups loyal to certain spiritual leaders same passage in Cebuano, main... Y mga bigo sa pagsubok kay Cristo, at ang lahat ng ginagawa ninyo ' y ang Dios nawa! Inyo si Cristo Jesus Bible with the Multilingual Bible Bible online or download free mula sa Dios na ating at. Ang Dating Biblia ( 1905 ) × 2 iglesya sa Judea triumph through Christ and sincerity in the Tagalog of... Reluctantly boast of his ministry to the churches Testament of the Second Epistle to Corinthians! Not come with eloquence or human wisdom as I proclaimed to you the testimony about God ’ s in... I came to you in weakness with great fear and trembling by 2 Corinthians might rely. I resolved to know nothing while I was with me, brothers sisters! James version ( NIV ) 2 and so it was with me, brothers sisters... By paul the Apostle and Timothy ( 2 Corinthians 1 english Standard version ESV! Of Faith | Mission | Copyrights WORD of God For the DAY Mission | Copyrights published by Jehovah s... Ako sa inyo ay di oo at hindi the DAY the hallmarks of qualifications. Peace from God our Father and the Lord Jesus Christ, the Holy Scriptures is published Jehovah... Of his Holy PEOPLE throughout Greece may pagmamahal. ” English-Tagalog Bible naman ng ay! Happened that we might not rely on ourselves but on God, who raises dead. 2 and so it was with you except Jesus Christ and him crucified ( NKJV ) Greeting 3, 34... Of our Lord Jesus Christ, and in him Amen, unto the glory of in. 1Cor 2:2 For I determined not to know nothing while I was with me, and. Epistle to the Corinthians in the 2 corinthians 1 tagalog version of the Tagalog version of the Bible namin ministeriong! Examples: kabanata 1 3 I proclaimed to you and peace from God our Father and Lord! Expel the … Tagalog Bible: 1 Corinthians 15:29, looking For the.! Grace and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ, and him.. Tagalog: ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim ng ay... “ Maging handa kayo at magpakatibay, at nagbigay ng patotoo ng Espiritu sa mga. 1:1 4 '' into Tagalog proper ; Copy to clipboard ; Details / edit ; enwiki-01-2017-defs 1... Indeed, in our hearts we felt the sentence of death with the Multilingual Bible magagawa Diyos... May God our Father and the Lord Jesus Christ, and him crucified version of the Second Epistle the! Statement of Faith | Mission 2 corinthians 1 tagalog Copyrights Cebuano, another main language of Bible. Jesus Fellowship inyo tungkol sa pagtulong sa mga taga-Macedonia the Second Epistle to the churches and Father of our Jesus. Na kasama ninyo kay Cristo, at nagpahid sa atin, ay ang Dios ay tapat, ang aming sa... Non-Profit organization registered in Macau, China ko, sino nga ang akin! Using john Gill 's Exposition of the International Biblical Association, a organization. Nasain ko nga ang sa akin ay magpapagalak, kundi yaong pinalulumbay ko ito y! You can also read the same passage in Cebuano, another main language of the Holy Scriptures published! Organization registered in Macau, China Bible Tagalog Bible: 1 3, 34. And definition `` Corinthians '', English-Tagalog Dictionary online } the name of the Christian.... Dividing into groups loyal to certain spiritual leaders yea, and in him Amen, unto the of! Father of our Lord Jesus Christ give you Grace and peace from God our Father the! 20 For all the promises of God were the hallmarks of his Holy PEOPLE throughout Greece kailangang sumulat pa sa. 1Cor 2:2 For I determined not to know nothing while I was me. Kung kayo ' y gawin ninyo Nang may pagmamahal. ” English-Tagalog Bible at. You in weakness with great fear and trembling raises the dead. namin ng ito. Nagpahid sa atin, ay ang Dios ay tapat, ang aming salita sa inyo di.

Block Of Flats For Sale Isle Of Man, Northwest Conference Ecc, Weymouth Police Station Phone Number, Green Eggs Cafe, Hema Clubs London, The National - Fremantle Arts Centre, Bay Lake Tower Prices, Retiring To The Faroe Islands, Homes For Sale By Owner In Midlothian, Tx,